VÅRA SLIPMASKINER

            

SH-SLIPEN (50)

 • SH-SLIPEN (50)
 • SH-SLIPEN (50) - SLÄTT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (50) - RÄFFLAT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (50) - PLANDEL 160 MM
 • SH-SLIPEN (50) - PLANDEL 225 MM
 • SH-SLIPEN (50) - PLANDEL 160 MM V.2 - CENTRERAD PLANDEL
 • SH-SLIPEN (50) - DUBBEL PLANDEL
 • SH-SLIPEN (50)
 • SH-SLIPEN (50) - SLÄTT KONTAKTHJUL MED SLIPBAND

             

Det här är den kända Håkansson-Slipen, men nu i en helt ny tappning nämligen SH-Slipen (50).

Vi har sedan vi tog över Slipmaskinen från Sten Håkansson fortsatt att utvecklat den och vi känner nu att vi har fått fram en otroligt kompetent Slipmaskin, som ändå börjar på ett rimligt pris.

Denna Slipmaskin passar såväl nybörjaren såsom den mer erfarna användaren.

                    

Standardstorlek för slipband till denna Slipmaskin är 50 mm x 2000 mm

Mått SH-SLIPEN (50)

Vikt på Slipmaskin utan "Slipyta": ca 32-36 kg beroende på vilket av konfigurationsalternativen som valts.


SLIPYTA

För att SH-Slipen (50) ska kunna hantera alla de olika typer av arbetsuppgifterna som den kommer ställas inför. Har vi utvecklat fleratalet Slipytor, var och en av dessa lämpar sig mer eller mindre bra beroende på vad som ska göras.

Dessa Slipytor finnas att välja mellan vid köp av en SH-Slipen (50):

SLIPYTOR SH-SLIPEN (50)


SH-Slipen (50) säljs i tre olika grundutföranden


Alternativ 1

SH-Slipen (50) med en 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

OBS! Det krävs att ni har ett 3-fas uttag för att driva denna slipmaskin! 

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 12 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 2

SH-Slipen (50) med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 13 499 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.Alternativ 3

SH-Slipen (50) med en 4-polig 3-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförande en Motorstyrning för 4-polig 1,1 kw motor.

Slipmaskinen är här mycket starkare i och med den 4-poliga motorn och Motorstyrningen ger er även möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, något som i sin tur skapar flera fördelar. Ni kommer bland annat få mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas när hastigheten kan anpassas efter det tilltänkta arbetet.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 17 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


                                           

SH-Slipen (50) ska alltid skruvas fast ordentligt i arbetsbänken.

SKRUVA FAST SLIPMASKINEN

Det är även viktigt att Slipmaskinen fästes så att själva stommen hamnar längs med kanten av bänken, så att ”Slipytan” hänger fritt utanför. På så vis kan sliparbetet utföras på ett väldigt stadigt och smidigt sätt.

                   


                                              

Ett Slipbandsbyte är en enkel manöver på SH-Slipen (50).

ÖPPNA LUCKAN

Luckan på höger sida öppnas genom att ni släpper på de två spännen som sitter fast på ovansidan i Slipmaskinens fästhakar.

                     


LÅSA FAST SPÄNNSPAK

Sätt sedan dit ett nytt slipband och använd därefter skruvvredet för att låsa fast Spännspaken i rätt läge.

                                    


SPÄNNA SLIPBANDET

För att spänna upp slipbandet dras spännspaken mot framsidan av Slipmaskinen. När bandet är helt spänt låses det sedan i detta läge genom att låsa fast armen med skruvvredet på det främre fästet på sidan av Slipmaskinen.

                                   


JUSTERA SLIPBANDET

Det är nu enkelt att justera Slipbandet rakt på ”Slipytan” genom att vrida på skruvratten på justergaffeln när slipmaskinen är igång.

                       


                       

Som "Start-Slipyta" kan ni välja mellan en 160 mm Plandel, ett Slätt 250 mm kontakthjul eller ett Räfflat 250 mm kontakthjul.

Det går snabbt och smidigt att byta mellan olika ”Slipytor”.

STÄLLSKRUV

Det är endast en enda skruv som behöver skruvas bort för att byta exempelvis en Plandel mot ett Kontakthjul osv.


                  

Det går självklart att välja en annan typ av "Start-Slipyta" som exempelvis ett 300 mm eller 350 mm kontakthjul, en 225 mm plandel, en Centrerad Plandel eller en Dubbel Plandel.

Detta kommer påverka totalpriset på Slipmaskinen enligt informationen nedan:

PRISER PÅ OLIKA SLIPYTOR SH-SLIPEN (50)

Med andra ord, om ni exempelvis väljer en SH-Slipen (50) med 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw med 3-fas intag och vill ha en Dubbel Plandel, så kommer totalpriset på den Slipmaskinen då bli 13 999 kr.


Det finns även en mängd olika tillbehör till SH-Slipen (50)

TILLBEHÖR SH-SLIPEN (50)

Om ni vill läsa mer om dessa eller beställa kan ni gå in på fliken SH-SLIPEN (50) Tillbehör i menyn.

KLICKA HÄR! - Så kommer ni dit direkt.


        

Det är väldigt enkelt att sätta dit ett tillbehör på SH-Slipen (50).

ARMFÄSTET UTAN SLIPSTÖD

Vårt Slipstöd förs exempelvis in i tillbehörsfästet på slipmaskinarmen.

ARMFÄSTET MED SLIPSTÖD

Sedan ställs detta in på rätt avstånd från slipbandet genom att det skjuts på plats. För att det nu ska stanna i rätt position, dras först skruvratten under tillbehörsfästet åt och sedan görs samma manöver även på skruvredet på sidan. Nu kan arbete på Slipstödet göras utan att dess position rubbas.


SH-SLIPEN (50) säljs i fyra olika grundutföranden


ALTERNATIV 1

SH-Slipen (50) med en 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

OBS! Det krävs att ni har ett 3-fas uttag för att driva denna slipmaskin! 

SH-SLIPEN (50) MED 3- FAS MOTOR 1,1 KW 2-POLIG, 3-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 12 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-Slipen (50) Alternativ 1:

              

               


ALTERNATIV 2

SH-Slipen (50) med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

SH-SLIPEN (50) MED 1-FAS MOTOR 1,1 KW, 1-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 13 499 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-Slipen (50) Alternativ 2:

                

                   


ALTERNATIV 3

SH-Slipen (50) med en 4-polig 3-fas Motor1,1 kw och en Motorstyrning för 4-polig 1,1 kw motor.

Slipmaskinen är här mycket starkare i och med den 4-poliga motorn och Motorstyrningen ger er även möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, något som i sin tur skapar flera fördelar. Ni kommer bland annat få mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas när hastigheten kan anpassas efter det tilltänkta arbetet.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

SH-SLIPEN (50) MED 3- FAS MOTOR 1,1 KW 4-POLIG, MOTORSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 17 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-Slipen (50) Alternativ 3:

             


                

SH-SLIPEN (450)

 • SH-SLIPEN (450)
 • SH-SLIPEN (450) - SLÄTT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (450) - RÄFFLAT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (450) - PLANDEL 160 MM
 • SH-SLIPEN (450) - PLANDEL 225 MM
 • SH-SLIPEN (450)
 • MOTORSTYRNING 2-POL 1,5 KW

             

SH-Slipen (450) bygger på samma grund som SH-slipen (50) men den här modellen har en mycket högre höjd, detta gör det möjligt att använda Kontakthjul som är upp till 450 mm i storlek.

Slipmaskinen levereras alltid med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw och en Motorstyrning för 2-polig 1,5 kw. Ni kommer ha möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, vilket bland annat kommer att göra så att ni får mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer då förlängas ytterligare.

Som "Start-Slipyta" kan ni välja mellan en 160 mm Plandel, ett 450 mm kontakthjul som är Slätt eller Räfflat.

Det går självklart att välja en annan typ av "Start-Slipyta" exempelvis en 225 mm plandel, en Centrerad Plandel eller en Dubbel Plandel. Detta kommer dock påverka priset ex om ni väljer SH-Slipen (450) med en Dubbel Plandel så kommer den Slipmaskinen totalt kosta 26 000 kr osv.

Se längre ned på sidan för att få exakta priser på alla alternativ.

Ni kan även köpa till en mängd olika tillbehör såsom, SlipstödKonturdel och KonturhjulDammsugarfästeSprutskydd, Rännahjul mm, allt eftersom du får behov av dessa, se fliken SH-SLIPEN (450) Tillbehör, du kan även, eller KLICKA HÄR!

Standardstorlek för slipband till denna Slipmaskin är 50 mm x 2000 mm.

                


Den säljs i ett grundutförande

SH-Slipen (450) levereras alltid med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw och en Motorstyrning för 2-polig 1,5 kw.

Ni kommer ha möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, vilket bland annat kommer att göra så att ni får mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer då förlängas ytterligare.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

SH-SLIPEN (450) MED 3- FAS MOTOR 1,5 KW 2-POLIG, MOTORSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 25 000 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till er SH-Slip (450):

                      


                

WIDLUND 2000 (v.2)

 • WIDLUND 2000 (v.2)
 • WIDLUND 2000 (v.2) - SLÄTT KONTAKTHJUL
 • WIDLUND 2000 - RÄFFLAT KONTAKTHJUL
 • WIDLUND 2000 - 160 MM PLANDEL
 • WIDLUND 2000 - 225 MM PLANDEL
 • WIDLUND 2000 - DUBBEL PLANDEL
 • WIDLUND 2000
 • MOTORSTYRNING 1,1 KW 4-POLIG

              

För att kunna möta alla kunders krav har vi utvecklat en ännu mer robust Slipmaskin. Widlund 2000 (v.2) är ett riktigt kraftpaket där flera punkter har fått sig en rejäl uppgradering kontra vår väldigt populära SH-Slipen (50).

Stommen är nu ännu mer stabil då den är byggd med 4 mm plåt istället för de tidigare 3 mm, vi har även sett till att armen är i samma grövre tjocklek, 4 mm, i jämförelse med SH-Slipen (50)’s 2 mm. Denna Slipmaskin kommer nu väga minst 12 kg mer än sin föregångare, vilket i sin tur verkligen ser till att Widlund 2000 (v.2) kan bibehålla sin position på arbetsbänken.

Det har dessutom tagits fram helt nya fästen och fästpunkter för armen och dessa är nu även i grövre storlek, vilket gör att armen nu absolut sitter helt fixerad oavsett hur mycket ni hänger på när ni slipar. 

Slipmaskinen är enklare att hålla ren från slipdamm då den har färre springor där dammet kan fastna i och den är dessutom utrustad med en ny starkare motor som ger ett mycket kraftigare vridmoment.

             

Standardstorlek för slipband till denna Slipmaskin är 50 mm x 2000 mm.

MÅTT WIDLUND 2000 (v.2)

Vikt på Slipmaskin utan "Slipyta": ca 48 kg.


Som "Start-Slipyta" kan ni välja mellan en 160 mm Plandel, ett Slätt 250 mm Kontakthjul eller ett Räfflat 250 mm Kontakthjul.

Det går självklart att välja en annan typ av "Start-Slipyta" exempelvis ett 300 mm eller 350 mm kontakthjul, en 225 mm plandel, en Centrerad Plandel eller en Dubbel Plandel. Detta kommer dock påverka priset exempelvis om ni väljer till en Dubbel Plandel istället så kommer den Slipmaskinen totalt kosta 22 999 kr osv.

Se längre ned på sidan för att få exakta priser på alla alternativ.

Ni kan även köpa till en mängd olika tillbehör såsom, SlipstödKonturdel och KonturhjulDammsugarfästeSprutskydd, Rännahjul mm, allt eftersom du får behov av dessa, scrolla längre ned på denna sida eller se fliken Widlund 2000 (v2) Tillbehör, du kan även KLICKA HÄR!

                


Widlund 2000 (v.2) säljs i ett grundutförande

Widlund 2000 (v.2) levereras alltid med en 4-polig 3-fas Motor på 1,5 kw och en Motorstyrning för 4-polig 1,5 kw.

Ni kommer ha möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, vilket bland annat kommer att göra så att ni får mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer då förlängas ytterligare.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

WIDLUND 2000 (v.2) MED 3- FAS MOTOR 1,1 KW 4-POLIG,  MOTORSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA 

Pris från: 21 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till er Widlund 2000:

               


           

WIDLUND MINISLIPEN

 • WIDLUND MINISLIPEN - SLIPSTÖD
 • WIDLUND MINISLIPEN
 • WIDLUND MINISLIPEN - SPÄNNARM
 • WIDLUND MINISLIPEN - BORRCHUCK
 • WIDLUNDS MINISLIP - KONISK SPINDELWIDLUND MINISLIPEN
 • WIDLUND MINISLIPEN - KONISK SPINDEL - POLERTRISSA
 • WIDLUND MINISLIPEN - NEDFÄLLT LÄGE
 • WIDLUND MINISLIPEN - NEDFÄLLT LÄGE MED SLIPSTÖD 125 MM KONTAKTHJUL
 • WIDLUND MINISLIPEN - NEDFÄLLT LÄGE MED SLIPSTÖD 200 MM KONTAKTHJUL

                    

Här har vi en slipmaskin som passar perfekt som er första slipmaskin. Widlund Minislipen är en komplett slipmaskin men i ett lite mindre format.

Det går att använda den stående med eller utan den plandel som ingår, men det går även att fälla den framåt och ni får då även en "slack" på baksidan att slipa på. Det går såklart även att flytta plandelen så ni får en plan yta att slipa ner mot med, om ni skulle vilja det.

Det finns även möjlighet att sätta dit en Borrchuck eller Konisk Spindel för att kunna fästa en polertrissa på maskinen.

                    

Vikt på Slipmaskin med 125 mm Kontakthjul och Slipstöd: ca 22,5 kg


Den säljs i fem olika grundutföranden


Alternativ 1

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 6 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 2

Widlund Minislipen med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 7 499 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 3

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet en Grundmotorstyrning för 3-fas motor, något som gör det möjligt att köra slipbandet framåt eller bakåt, det finns även en enkel igångsättning och ett nödstopp. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 7 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 4

Widlund Minislipen med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet en Grundmotorstyrning för 1-fas motor, något som gör det möjligt att köra slipbandet framåt eller bakåt, det finns även en enkel igångsättning och ett nödstopp. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 8 499 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 5

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet en Motorstyrning för 2-polig 1,5 kw motor, något som gör att ni har möjlighet att styra hastigheten på slipbanden. Detta kommer bland annat göra så att ni får mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas ytterligare. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 10 499 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


              

Som "Start-Slipyta" kan ni välja mellan ett 125 mm kontakthjul som är Slätt eller Räfflat.

Det finns även smidiga tillbehör som exempelvis en Borrchuck eller en Konisk Spindel för att kunna sätta dit en polertrissa på maskinen. För mer information KLICKA HÄR . Det går dessutom att köpa till större eller mindre KontakthjulWidlund Minislipen Klarar följande storlekar 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm och 250 mm. Viktigt att tänka på är att du kommer behöva skruva bort plandelen för att du ska få dit 150 mm hjulet och uppåt. Ingen svår manöver då detta sitter fast med två skruvar men du kommer med andra ord inte kunna ha plandelen på samtidigt som ett 150 mm hjul och uppåt.

Standardstorlek för slipband till denna Slipmaskin är 50 mm x 1000 mm.

              


Widlund Minislipen säljs i fem olika grundutförandenALTERNATIV 1

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

WIDLUND MINISLIPEN MED 3-FAS MOTOR 1,5 KW 2-POLIG, SLIPSTÖD, SPÄNNARM, 3-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris: 6 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till Widlund Minislipen Alternativ 1:

        

         


ALTERNATIV 2

Widlund Minislipen med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

WIDLUND MINISLIPEN MED 1-FAS MOTOR 1,1 KW 2-POLIG, SLIPSTÖD, SPÄNNARM, 1-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris: 7 499 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till Widlund Minislipen Alternativ 2:

      

                


ALTERNATIV 3

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet en Grundmotorstyrning för 3-fas motor, något som gör det möjligt att köra slipbandet framåt eller bakåt, det finns även en enkel igångsättning och ett nödstopp. 

WIDLUND MINISLIPEN MED 3-FAS MOTOR 1,5 KW 2-POLIG, SLIPSTÖD, SPÄNNARM, GRUNDSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris: 7 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till Widlund Minislipen Alternativ 3:

         

                    


ALTERNATIV 4

Widlund Minislipen med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet en Grundmotorstyrning för 1-fas motor, något som gör det möjligt att köra slipbandet framåt eller bakåt, det finns även en enkel igångsättning och ett nödstopp. 

WIDLUND MINISLIPEN MED 1-FAS MOTOR 1,1 KW 2-POLIG, SLIPSTÖD, SPÄNNARM, GRUNDSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris: 8 499 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till Widlund Minislipen Alternativ 4:

            

             


ALTERNATIV 5

Widlund Minislipen med en 2-polig 3-fas Motor på 1,5 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet en Motorstyrning för 2-polig 1,5 kw motor, något som gör att ni har möjlighet att styra hastigheten på slipbanden. Detta kommer bland annat göra så att ni får mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas ytterligare.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

WIDLUND MINISLIPEN MED 3-FAS MOTOR 1,5 KW 2-POLIG, SLIPSTÖD, SPÄNNARM, MOTORSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris: 10 499 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till Widlund Minislipen Alternativ 5:

            


Ordrar kan även mailas in direkt till:


order@slipcentralen.se

Glöm ej ange namn, adress och mobilnummer.


Vid ytterligare frågor om SH-Sliparna, Widlund 2000 eller Widlund Minislipen och deras tillbehör.

Maila eller ring:

Daniel Widlund

0705 - 37 29 95

daniel@slipcentralen.se


Totalsumma:
  Till kassan